Daniel Kahneman

First name
Daniel
Last name
Kahneman